Dansk Selskab for Gastroenterologi & Hepatologi

Denne side var under opbygning og er nu flyttet til dsgh.dk

DSGH

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi er et fagligt non-profit selskab under Dansk Selskab for Intern Medicin

Bestyrelsen

Består af 7 speciallæger, der vælges for en 2-årig periode.
Der er en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Faglige udvalg

Bestyrelsen har nedsat en række faglige udvalg; Endoskopi, Guideline, Forskning, Speciallægeuddannelse, Yngre Gastro-Hepatologer, Ultralyd, DRG og Årsmøde

Interessegrupper

Har til formål at støtte og udvikle et fagligt område som er indeholdt i DSGH’s faglige profil. Aktuelt er der interessegruppe for Skrumpelever (cirrose) og inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)

Uddannelse

DSGH er ansvarlig for opdateringen af målbeskrivelsens indhold for speciallægeuddannelsen i Intern medicin: Gastroenterologi & Hepatolog

Bliv medlem

Medlemsregistrering foregår på www.laeger.dk under "Min Side"
- "Videnskabelige Selskaber"
- "DSF Gastroenterologi og Hepatologi
- Indmeldelse HER"

Love

Vedtagelse af lovændringer kan kun ske på en generalforsamling og kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer. 

Image

YDSGH - Yngre gastro-hepatologer

YDSGH består af læger med interesse for det gastroemedicinske speciale, der endnu ikke er blevet speciallæger.

Fokus er på rekruttering til specialet, faglige og sociale arrangementer samt formidling af videnskab indenfor specialet og til samtlige relevante parter.

Har du flere spørgsmål til DSGH?

Har du faglige spørgsmål til selskabet eller mangler du information om Gastroenterologi & Hepatologi, som du ikke kan finde svar på andre steder?

Image